Koordinatorius – Universidad de Salamanca (Ispanija)

Salamankos universitetas (USAL), įkurtas 1218 m., yra vienas seniausių universitetų Europoje. Šiandien jis yra modernus Europos universitetas, atviras praktiškai visų mokymo šakų kultūrai. Didelė tarptautinio bendradarbiavimo patirtį parodo 300 bendradarbiavimo sutarčių visame pasaulyje. Taip pat universiteto mokslinkai aktyviai dalyvauja Europos projektuose. Nuo 2009 m. Ispanijos vyriausybė Salamankos universitetą pripažino tarptautinio meistriškumo miesteliu, dėl aukštos mokymo, tiriamosios veiklos ir akademinio gyvenimo kokybės.

Šiame projekte USAL dalyvauja per „InterAction and eLearning“ tyrimų grupę (GRIAL). Kuri oficialiai veikia nuo 2006 m. Ją Kastilijos ir Leono regiono vyriausybė (GR-47) apdovanojo kaip kompetencijos grupę. Nuo 2016 m. liepos mėn. Ši grupė yra konsoliduotas tyrimų padalinys (UIC 081).

Svetainė: https://grial.usal.es


Rumunijos raštingumo asociacija (Rumunija)

Rumunijos raštingumo asociacija įkurta 2013 m. gruodžio mėn.

Pagrindinis asociacijos tikslas yra plėtoti, skatinti ir remti švietimo programas ir projektus. Jie padeda tobulinti ir plėtoti švietimo įstaigų teikiamas paslaugas vaikams, jaunimui ir suaugusiems žmonėms. Taip pat projektai susiję su švietimo, socialinės, kultūrinės, švietimo, pilietinės pagalbos ir socialinės atsakomybės sritimis.

Rumunijos raštingumo asociacija siūlo mokymo programas mokytojams, kurių tikslas – padėti mokykloms teikti kokybiškesnį mokymąsi. Asociacija bendradarbiauja su daugeliu kitų valstybinių ir privačių organizacijų ir siekia ugdyti studentų funkcinius ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius.

 

Svetainė: https://www.arlromania.ro/


Švietimo asociacija „Anatolia“ (Graikija)

Švietimo asociacija „Anatolia“ (Graikija) įkurta 1923 m. Salonikuose. Anatolija yra integruota švietimo bendruomenė, turinti tris akademinius padalinius: Anatolijos pagrindinę mokyklą, Anatolijos vidurinę mokyklą ir ACT – Amerikos Salonikų kolegiją. Ji teikia aukštos kokybės mokymo programas ir popamokines veiklas kultūriškai įvairiose švietimo aplinkose. Infrastruktūrą sudaro dvi bibliotekos, viena iš jų, Bissell biblioteka, yra viena didžiausių anglų kalbos bibliotekų Graikijoje. Tyrėjai turi galimybę lengvai pasiekti Technologijų centrus.

Svetainė: https://www.act.edu/


Kauno technologijos universitetas (Lietuva)

Kauno technologijos universiteto (Lietuva) Informatikos fakultetas yra pirmasis ir vienas didžiausių mokslinių tyrimų ir švietimo centrų Lietuvoje. Jis siūlo studijas informacinių technologijų srityje, kur mokosi daugiau nei 2000 studentų, kuriems paskaitas dėsto apie 200 dėstytojų. Specialistų, prisijungiančių prie dėstytojų grupės, skaičius kasmet didėja. Pirmaujantys Lietuvos ir tarptautinių organizacijų bei institucijų atstovai prisideda prie jaunų IT specialistų rengimo. Mes didžiuojamės ne tik savo studentais, kurių skaičius Lietuvoje auga sparčiausiai ir kurių pasiekimus bei įgūdžius giria darbdaviai visame pasaulyje, bet ir mūsų mokslininkais bei tyrėjais, kurie aktyviai dalyvauja vykdant tarpdisciplininius tyrimų projektus kartu su verslu, pramone ir valstybinėmis institucijos.

Svetainė: https://en.ktu.edu/


ZB&V (Olandija)

„ZB&V“ padeda klientams tirti ir parengti naratyvinius metodus, kurie gali būti plačiai taikomi švietimo, socialinės rūpybos ir lyderystės srityse. Mes rengiame mokymus ir seminarus, apie edukacinius sprendimus. Pasakojimo metodai ir taikomieji pasakojimai gali būti naudingi daugelyje kontekstų: žinių perdavime, istorijų apsikeitime ar analizėje, prasmės kūrime ir kt. Tai taip pat tai gali sustiprinti asmenų ir bendruomenių atsparumą ir padėti įveikti pokyčius, kurti planus ir veikti pagal juos. „ZB&V“ taip pat yra Europos („Erasmus +“) projektų partnerė.

Svetainė: https://zbvresearch.nl/index.html


Socialinių inovacijų centras (Kipras)

Socialinių inovacijų centras (CSI) yra tarptautinė mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kurios tikslas – skatinti socialines inovacijas, kurios gali teigiamai pakeisti vietos, nacionalinius, regioninius ir pasaulinius iššūkius. SIC komandą sudaro tyrėjai, verslininkai, projektų vadovai, instruktoriai ir informacinių technologijų kūrėjai. Socialinių inovacijų centras sprendžia sistemines socialines problemas, turinčias įtakos mokymosi, darbo, bendravimo, gyvenimo ir elgesio su mus supančiais žmonėmis būdams. Mūsų tikslas yra nuolat plėtoti platų supratimą apie tai, kas yra šių problemų priežastis, kurti  socialiai  veikiančius sprendimus bei palaikyti šiuos sprendimus per trikdančius procesus, kuriuose atsižvelgiama į ilgalaikį tvarumą. Mūsų strateginis dėmesys yra sutelktas į visus projektus, kuriuose dalyvaujame, norime, jog rezultatai atneštų teigiamą poveikį vietos, regionų ir pasaulinėje ekosistemoje.

Svetainė: http://csicy.com


„OXFAM Italia“ (Italija)

„Oxfam Italia“ yra nevyriausybinė Italijos plėtros organizacija, ne pelno siekianti asociacija, visateisė Tarptautinės konfederacijos „Oxfam“ narė. Ši konfederacija  įtraukusi 20 organizacijų, susibūrusių į tinklus daugiau nei 90 šalių, kurių bendras tiklas – kurti ateitį, kurioje nėra turtinės nelygybės. Pagrindinės „Oxfam Italia“ darbo sritys yra šios: vystomasis bendradarbiavimas ir humanitarinė pagalba; Aktyvaus pilietiškumo kampanijos ir švietimas; Vietos plėtros, migrantų priėmimo, socialinės atskirties ir migrantų integracijos projektai. Remdamasi moksliniais tyrimais ir analize bei realia vietos partnerių besivystančiose šalyse patirtimi, „Oxfam Italia“, bendradarbiaudama su visomis kitomis „Oxfam“ dukterinėmis įmonėmis, vykdo kampanijas ir propagavimo veiklą, kad padidintų visuomenės supratimą apie skurdo priežastis, padrąsintų paprastus žmones. imtis veiksmų, kad teisingesnio pasaulio ir spaudos sprendimus priimantys asmenys pakeistų skurdą ir neteisybę stiprinančią politiką ir praktiką.

Svetainė: https://www.oxfam.org


Symplexis“ (Graikija)

„Symplexis“ yra ne pelno siekianti organizacija Graikijoje. Ji siekia užtikrinti visiems lygias galimybes, taikant veiksmus ir priemones, kurios kuria įgūdžius, suteikia daugiau galimybių ir skatina aktyvų įsitraukimą.  Daugiausia dėmesio skirian pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. „Symplexis“ misija yra sumažinti socialinę atskirtį, vykdant integruotus veiksmus ir projektu pagrįstą veiklą, kuria siekiama skatinti nepalankioje padėtyje esančių grupių įtraukimą. Taip pat skiriamas dėmesys pažeidžiamų su diskrimanicija susiduriančių grupių teisėms.

„Symplexis“ apibrėžtos kompetencijos sritys:

– Socialinė ir ekonominė pagalba tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ši pagalba apima įvairią veiklą, pavyzdžiui stengiamąsi mažinyi skurdą. Taip pat kritinėse socialinėse grupėse esančių žmonių integracija, Didelis dėmesys skiriamas ir trečiųjų šalių gyventojams.

– žmogaus teisių apsauga. Išskiriant šias dažniausiai su diskriminacija susijusias grupes: moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, smurto ir prekybos žmonėmis aukos, LGBTQI bendruomenės, romų ir nelydimų nepilnamečių, poreikius, migrantų ir prieglobsčio prašytojų / pabėgėlių.

– Atskirtų visuomenės grupių gebėjimų stiprinimas, siekiant skatinti visiems vienodas galimybes gauti oficialų ir neformalų švietimą ,skatinti mokymąsi visą gyvenimą. Daugiausia dėmesio skiriant asmenims, turintiems žemos kvalifikacijos įgūdžius, susiduriantiems su sunkumais darbo rinkoje.

– Vaikų ir jaunimo vystymas pasitelkiant projektus, skirtus jaunimo skurdui mažinti, vaikų apsaugai ir socialinei įtraukčiai bei plėtrai skatinti.

Svetainė: https://symplexis.eu


„Danmar Computers Sp.“ z o.o. (Lenkija)

„Danmar Computers LLC“ yra privati įmonė, veikianti informacinių technologijų srityje ir teikianti šios srities profesinį mokymą. „Danmar“ turi didelę patirtį kuriant šiuolaikines žiniatinklio ir mobiliąsias programas, kurios naudojamos švietimo tikslais. „Danmar“ taip pat turi ilgalaikę patirtį įgyvendinant europinius projektus, kurių metu įmonės MTTP darbuotojai atlieka tyrimus ir rengia mokymus, pritaikytus įvairių besimokančiųjų poreikiams. Per 18 metų „Danmar“ sėkmingai įgyvendino daugiau nei 100 projektų „Grundtvig“, „Leonardo da Vinci“, „Progress“ ir neseniai „Erasmus +“.

Daugelyje šių projektų Danmaras buvo atsakingas už sklaidos strategijų kūrimą ir koordinavimą. „Danmar Computers“ yra „AdminProject“ (adminproject.eu), internetinės Europos projektų valdymo sistemos, kūrėjas ir teikėjas. Visa įmonės veikla yra pagrįsta plačiu ir nusistovėjusiu bendradarbiavimo tinklu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Nacionalinius tinklus sudaro mokymo ir konsultavimo institucijos, universitetai, mokyklos, nevyriausybinės organizacijos ir privataus sektoriaus įmonės. Tarptautinis tinklas apima įvairaus profilio partnerius iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies. „Danmar Computer“ misija yra skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir užtikrinti vienodą prieigą prie švietimo visiems, naudojant šiuolaikines technologijas.

Svetainė: https://danmar-computers.com.pl/en