Συντονιστική Ομάδα: Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (Ισπανία)

Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (USAL) ιδρύθηκε το 1218 και είναι ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με προγράμματα διδασκαλίας σε σχεδόν κάθε αντικείμενο σπουδών. Έχοντας διεθνείς συνεργασίες με πάνω από 300 ιδρύματα και ερευνητές/τριες με συμμετοχή σε διάφορα έργα, κυρίως Ευρωπαϊκά, το πανεπιστήμιο έχει να επιδείξει μεγάλη εμπειρία στο πεδίο των ερευνητικών συνεργασιών. Από το 2009 το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα έχει λάβει τίτλο αριστείας από την Ισπανική Κυβέρνηση για την πανεπιστημιούπολή του, με την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στους τομείς της διδασκαλίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, έρευνας και ακαδημαϊκής ζωής. Το USAL συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα με την εκπροσώπησή του από την ερευνητική ομάδα  Research Group in InterAction and eLearning (GRIAL). Το GRIAL ιδρύθηκε το 2006. Από το 2007 έως το 2016 βραβεύτηκε ως Ομάδα Αριστείας από την τοπική κυβέρνηση της Καστίλλης και Λεόν (GR-47) ενώ βραβεύτηκε ως Ενιαία Ερευνητική Ομάδα από το 2016 (UIC 081).

Ιστοσελίδα: https://grial.usal.es


Ρουμανικός Σύλλογος Γραμματισμού (Ρουμανία)

Ο Ρουμανικός Σύλλογος Γραμματισμού ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2013 (με δικαστική απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 2013).

Ο κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξη, προώθηση και ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και έργων, τα οποία έχουν στόχο να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε παιδιά, νέους και ενήλικες από τη Ρουμανία και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους σκοπούς του είναι η προώθηση προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, κοινωνίας και πολιτισμού, κοινωνικής ευθύνης και δημόσιας αρωγής.

Ο σύλλογος (RLA) προσφέρει προγράμματα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές με στόχο να βοηθήσει τα σχολεία να βελτιωθούν ως χώροι μάθησης. Συνεργάζεται με πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την καλλιέργεια του λειτουργικού και ψηφιακού γραμματισμού σε μαθητές/τριες.

Ιστοσελίδα: https://www.arlromania.ro/


Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανατόλια (Ελλάδα)

Μετά την αρχική του ίδρυση το 1886 στη Μερζιφούντα της Τουρκίας, το Ανατόλια κατέστη συνώνυμο με την ποιοτική εκπαίδευση. Από το 1923, έχοντας ως έδρα στην Ελλάδα τη Θεσσαλονίκη, το Ανατόλια αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική κοινότητα. Περιλαμβάνει τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: το Anatolia Elementary School, το Anatolia High School και το ACT – American College of Thessaloniki. Προσφέρει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών με τα αναλυτικά και εξωσχολικά του προγράμματα μέσα σε ένα πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον. Η εξαιρετικής ποιότητας εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν δύο βιβλιοθήκες, εκ των οποίων η βιβλιοθήκη Bissell είναι μια από τις μεγαλύτερες αγγλόφωνες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Τα τεχνολογικά  του κέντρα και τα εργαστήρια πληροφορικής παρέχουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στους ερευνητές.

Ιστοσελίδα: https://www.act.edu/


Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία)

Ο τομέας της Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία) είναι το πρώτο και ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στη Λιθουανία που προσφέρουν σπουδές στο πεδίο της πληροφορικής, και στο οποίο περισσότεροι από 2,000 φοιτητές κάθε χρόνο διδάσκονται περίπου 200 καθηγητές. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των επαγγελματιών που εντάσσονται στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό αυξάνεται – οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Λιθουανικών και διεθνών οργανισμών και ινστιτούτων συμβάλλουν στην εκπαίδευση των πιο περιζήτητων νέων, ειδικών πληροφορικής τεχνολογίας. Είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τους φοιτητές μας, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται ραγδαία στην Λιθουανία και των οποίων τα επιτεύγματα και οι δεξιότητες επαινούνται από εργοδότες σε όλο τον κόσμο, αλλά και για τους επιστήμονες και ερευνητές μας που ενεργά διεξάγουν διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα μαζί με επιχειρήσεις, βιομηχανίες και κρατικούς φορείς.

Ιστοσελίδα: https://en.ktu.edu/


ZB&V (Ολλανδία)

Η ΖΒ&V βοηθά πελάτες στην έρευνα και την ανάλυση σχετικά με αφηγηματικές προσεγγίσεις  που μπορούν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση, στην κοινωνική φροντίδα και την ηγεσία. Αναπτύσσουμε σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις ενώ παράλληλα είμαστε και καθηγητές αφηγηματικών τεχνικών και εφαρμοσμένης εξιστόρησης. Αυτές οι αφηγηματικές τεχνικές και η εξιστόρηση μπορούν να είναι χρήσιμες σε πολλαπλά πλαίσια: ανταλλαγή γνώσεων, ανταλλαγή ιστοριών, ανάλυση ιστοριών, κατανόηση νοημάτων, εναλλακτική αφήγηση, αυτό-κατανόηση και άλλα. Μπορεί επίσης να προωθήσει την ανθεκτικότητα σε άτομα και κοινότητες, να υποβοηθήσει διαδικασίες αποδοχής της αλλαγής, σχεδιασμού και επεξεργασίας νέων δράσεων. Η ZB&V έχει επίσης συνεργασίες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών (Erasmus +) προγραμμάτων.

Ιστοσελίδα: https://zbvresearch.nl/index.html


Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας διεθνής οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις. Η ομάδα CSI αποτελείται από κοινωνικούς ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές, και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας αναπτύσσει δράσεις για συστηματικά κοινωνικά προβλήματα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μελετάμε, εργαζόμαστε, ζούμε τη ζωή μας και αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Στόχος μας είναι η συνεχής ανάπτυξη μιας ευρείας κατανόησης για το ποια είναι η βασική αιτία αυτών των προβλημάτων, και λύσεων που ενισχύουν και ενεργοποιούν κοινωνικές ομάδες. Διατηρούμε αυτές τις λύσεις μέσω διεργασιών που παρέχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η στρατηγική μας εστίαση είναι όλα τα έργα στα οποία συμμετέχουμε να είναι αλληλένδετα και να δημιουργούν ένα σύμπλεγμα θετικών επιπτώσεων στο τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο οικοσύστημα.

Ιστοσελίδα: http://csicy.com


OXFAM Ιταλίας (Ιταλία)

Η Oxfam Ιταλίας είναι ένας ιταλικός ΜΚΟ ανάπτυξης, μη κερδοσκοπική ένωση, πλήρες μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Oxfam, η οποία συμμετείχε σε 20 οργανισμούς που ενώθηκαν σε περισσότερες από 90 χώρες, ως μέρος ενός παγκόσμιου κινήματος αλλαγών, για να χτίσουν ένα μέλλον απαλλαγμένο από την αδικία της φτώχειας. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης της Oxfam Ιταλίας είναι: Αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια, εκστρατείες και εκπαίδευση για Ενεργό Ιθαγένεια, έργα τοπικής ανάπτυξης, υποδοχής μεταναστών, κοινωνικός αποκλεισμός και ένταξη μεταναστών. Με βάση την έρευνα, την ανάλυση και την πραγματική εμπειρία των τοπικών εταίρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η Oxfam Ιταλίας, σε συνεργασία με όλες τις άλλες θυγατρικές της Oxfam, πραγματοποιεί δραστηριότητες εκστρατείας και υπεράσπισης προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τις αιτίες της φτώχειας, να ενθαρρύνει τους απλούς ανθρώπους να αναλάβουν δράση για έναν πιο δίκαιο κόσμο και να λαμβάνουν αποφάσεις τύπου να αλλάξουν πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τη φτώχεια και την αδικία.

Ιστοσελίδα: https://www.oxfam.org


Σύμπλεξις (Ελλάδα)

Ο οργανισμός ‘Σύμπλεξις’ είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσπαθεί να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους μέσω δράσεων και μέτρων που χτίζουν δεξιότητες, ενδυναμώνουν και προωθούν την ενεργό σύμπλεξη και συμμετοχή εστιάζοντας στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες με λιγότερες ευκαιρίες. Η αποστολή της ‘Σύμπλεξις’ είναι να αυξήσει την κοινωνική συνοχή μέσω ολοκληρωμένων δράσεων και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα προωθεί και προστατεύει τα δικαιώματα διαφόρων ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις εστιάζοντας στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των θυμάτων και στην ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα.

Η δραστηριότητα της ‘Σύμπλεξις’ βασίζεται σε προσεγγίσεις και παρεμβάσεις με γνώμονα τους χρήστες γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες εμπειρογνωμοσύνης, και συγκεκριμένα:

– Την κοινωνική και οικονομική ένταξη όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη περιλαμβάνοντας μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας, στην πρόληψη της περιθωριοποίησης και στην προώθηση της βιώσιμης ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στους υπηκόους τρίτων χωρών.

– Την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος ομάδων πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις, όπως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες και αιτούντες ασύλου / πρόσφυγες.

– Την αναβάθμιση, ανάπτυξη ικανοτήτων και ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων με στόχο την προώθηση της ίσης πρόσβασης στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση για όλους και την προώθηση της δια βίου μάθησης με επίκεντρο τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας.

– Την ανάπτυξη παιδιών και νέων μέσω δράσεων και σχεδίων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στην προώθηση της προστασίας των παιδιών και στην τόνωση της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: https://symplexis.eu


Danmar Computers Sp. z o.o. (Πολωνία)

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστότοπου και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων εντός του οποίου το προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφόρων μαθητών. Μέσα σε 18 χρόνια, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 έργα μέσω των Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα το Erasmus +.

Σε πολλά από αυτά τα έργα η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και πάροχος του AdminProject (adminproject.eu), και του on-line συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ιστοσελίδα: https://danmar-computers.com.pl/en