PROJEKT

Projekt INGAME koncentruje się na grach online i umiejętnościach cyfrowych w celu rozwijania umiejętności obywatelskich i umiejętności młodych dorosłych. Jest to nowy obszar rozwoju umiejętności, który zostanie w pełni rozwinięty za pomocą zaawansowanych narzędzi ICT, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia w technologii edukacyjnej poprzez budowanie umiejętności obywatelskiego zaangażowania za pomocą gier online. INGAME bezpośrednio i pośrednio poprawi umiejętności cyfrowe, językowe, czytania, komunikacji i współpracy użytkowników, a także wprowadzi i zintegruje gry z metodami i praktykami nauczania w szkołach, szczególnie tymi związanymi z dziedzinami edukacji obywatelskiej i pedagogiki. Połączenie innowacji i edukacji zmotywuje użytkowników do nieformalnego uczenia się poza salą lekcyjną i zaangażowania obywatelskiego. Ogólna wartość gry będzie polegała na wzmocnieniu krytycznej refleksji nad okolicznościami społecznymi i politycznymi poprzez symulowane doświadczenia, budowanie umiejętności i pobudzanie zainteresowania wspólnym zaangażowaniem w szerszej społeczności zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie UE.

Celem ogólnym jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod opartych na grach jako nieformalnej praktyki edukacyjnej w celu kształtowania wartości obywatelskich.

Celem szczegółowym jest poprawa zdobywania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz rozwijanie wiedzy, zrozumienia i poczucia przynależności do wartości i praw obywatelskich.

PARTNERZY

Koordynator – Universidad de Salamanca (Hiszpania)

Romanian Literacy Association (Rumunia)

Educational Association Anatolia (Grecja)

Kaunas University of Technology (Litwa)

ZB&V (Holandia)

Center for Social Innovation (Cypr)

OXFAM Italia (Włochy)

Symplexis (Grecja)

Danmar Computers Sp. z o.o. (Polska)

AKTUALNOŚCI

INGAME youth advisory group

Two of the educational institutions that are members of the INGAME consortium, the lead partner University of Salamanca from Spain and Educational Associational Anatolia from Greece, decided to build on …