ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ‘INGAME’ επικεντρώνεται στα διαδικτυακά παιχνίδια (online games) και τις ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του κοινωνικού γραμματισμού και των δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων. Αυτό είναι ένα νέο πεδίο ανάπτυξης δεξιοτήτων, το οποίο θα παρέχεται μέσω εξειδικευμένων ICT εργαλείων (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας), φέρνοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία της εκπαίδευσης μέσω του διαδικτυακού παιχνιδιού. Το INGAME θα βελτιώσει, άμεσα και έμμεσα, τις ψηφιακές, γλωσσικές, αναγνωστικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες των χρηστών. Επίσης, θα εισαγάγει και θα ενσωματώσει το παιχνίδι στις σχολικές εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τα πεδία του γραμματισμού και της παιδαγωγικής. Ο συνδυασμός της καινοτομίας και της εκπαίδευσης θα κινητοποιήσει τους χρήστες για άτυπη, εκτός αίθουσας, μάθηση και ενεργό συμμετοχή. Η όλη αξία του παιχνιδιού συνίσταται στην ενίσχυση της κριτικής αντίδρασης σε κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις μέσω εξομοιωμένων εμπειριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στη διέγερση του ενδιαφέροντος για συλλογική συμμετοχή στην ευρύτερη κοινότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γενικός Στόχος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων βασισμένων στο παιχνίδι ως μία πρακτική άτυπης εκπαίδευσης για την καλλιέργεια των κοινωνικών αξιών.

Ο Ειδικός Στόχος είναι η ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και η ενδυνάμωση της γνώσης και της κατανόησης των αξιών και των δικαιωμάτων του πολίτη.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Συντονιστική Ομάδα: Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (Ισπανία)

Ρουμανικός Σύλλογος Γραμματισμού (Ρουμανία)

Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανατόλια (Ελλάδα)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία)

ZB&V (Ολλανδία)

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)

OXFAM Ιταλίας (Ιταλία)

Σύμπλεξις (Ελλάδα)

Danmar Computers Sp. z o.o. (Πολωνία)

ΝΕΑ

INGAME youth advisory group

Two of the educational institutions that are members of the INGAME consortium, the lead partner University of Salamanca from Spain and Educational Associational Anatolia from Greece, decided to build on …