ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο ‘INGAME’ επικεντρώνεται στα διαδικτυακά παιχνίδια (online games) και τις ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του κοινωνικού γραμματισμού και των δεξιοτήτων των νέων ενηλίκων. Πρόκειται για έναν νέο τομέα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα αναπτυχθεί πλήρως και θα παρασχεθεί μέσω εξελιγμένων εργαλείων ΤΠΕ, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, αξιοποιώντας τις δεξιότητες της εμπλοκής των πολιτών μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών. Το INGAME θα βελτιώσει, άμεσα και έμμεσα, τις ψηφιακές, γλωσσικές, αναγνωστικές, επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες των χρηστών. Επίσης, θα εισαγάγει και θα ενσωματώσει το παιχνίδι στις σχολικές εκπαιδευτικές μεθόδους και πρακτικές, ιδιαίτερα σε εκείνες που σχετίζονται με τα πεδία του γραμματισμού και της παιδαγωγικής. Ο συνδυασμός της καινοτομίας και της εκπαίδευσης θα κινητοποιήσει τους χρήστες για άτυπη, εκτός αίθουσας, μάθηση και συμμετοχή των πολιτών. Η συνολική αξία του παιχνιδιού συνίσταται στην ενίσχυση της κριτικής αντίδρασης σε κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις μέσω εξομοιωμένων εμπειριών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στη διέγερση του ενδιαφέροντος για συλλογική συμμετοχή στην ευρύτερη κοινότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γενικός Στόχος είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων βασισμένων στο παιχνίδι ως μία πρακτική άτυπης εκπαίδευσης για την καλλιέργεια των κοινωνικών αξιών.

Ο Ειδικός Στόχος είναι η ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και η ενδυνάμωση της γνώσης και της κατανόησης των αξιών και των δικαιωμάτων του πολίτη.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Συντονιστική Ομάδα: Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα (Ισπανία)

Ρουμανικός Σύλλογος Γραμματισμού (Ρουμανία)

Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανατόλια (Ελλάδα)

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas (Λιθουανία)

ZB&V (Ολλανδία)

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)

OXFAM Ιταλίας (Ιταλία)

Σύμπλεξις (Ελλάδα)

Danmar Computers Sp. z o.o. (Πολωνία)

ΝΕΑ

Work in progress…

Growing up and becoming aware of the difference between sex and gender, gender identities, gender roles, and gender (in)equality. And that’s only the first engaging level… We’re in the middle …

Work in progress: news from ZB&V

ZB&V has been working out a frame narrative (story and plot) and proposed a structure for the game’s thematic episodes. These thematic episodes were inspired by the main ‘fields of …