HET PROJECT

Het INGAME-project focust op online games en digitale vaardigheden om de ontwikkeling van civiele competenties en vaardigheden van jongvolwassenen te bevorderen. Dit is een nieuw gebied van competentieontwikkeling, waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van onderwijstechnologie zullen worden ingezet, in dit geval ‘serious gaming’ – INGAME. Het zal de digitale, taal-, lees-, communicatie- en coöperatieve vaardigheden van de gebruikers direct en indirect verbeteren en zal helpen om ‘serious gaming’ integreren in de onderwijsmethoden en -praktijken op school, met name op het gebied van burgerschapscompetenties en pedagogie. De innovatieve combinatie zal gebruikers/spelers inspireren om informeel (dus ook buitenschools) te leren wat burgerlijke betrokkenheid kan betekenen. De algemene waarde van het spel zal erin bestaan de kritische reflectie over de sociale en politieke omstandigheden te stimuleren. Gesimuleerde ervaringen zullen belangstelling voor collectieve betrokkenheid opwekken met het doel om de bredere gemeenschap (van de speler) te stimuleren, op lokaal maar ook op EU-niveau.

De algemene doelstelling is het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, op gaming gebaseerde methoden; informeel onderwijs gericht op het cultiveren van burgerschapswaarden.

De specifieke doelstelling is het beter verwerven van sociale en burgercompetenties en het bevorderen van kennis, begrip en eigenaarschap van burgerwaarden en -rechten.

PARTNERS

Coördinator – Universidad de Salamanca (Spanje)

Romanian Literacy Association (Romenië)

Educational Association Anatolia - EAS (Griekenland)

Kaunas University of Technology (Litouwen)

ZB&V (Nederland)

Center for Social Innovation (Cyprus)

OXFAM Italia (Italië)

Symplexis (Griekenland)

Danmar Computers Sp. z o.o. (Polen)

NIEUWS

Work in progress…

Growing up and becoming aware of the difference between sex and gender, gender identities, gender roles, and gender (in)equality. And that’s only the first engaging level… We’re in the middle …

Work in progress: news from ZB&V

ZB&V has been working out a frame narrative (story and plot) and proposed a structure for the game’s thematic episodes. These thematic episodes were inspired by the main ‘fields of …